کارمندم. زندگی‌م رو می‌چرخونم و می‌تونم از هر تفریحی به خاطر تحقق رویاهام بگذرم. توی ثانیه ثانیه‌ روزهایی که سپری می‌کنم، هرگز از آرزوهام دست‌ نمی‌کشم. دلم جایی شبیه اینجا رو می‌خواست. چراغش رو روشن کردم. پس دستت رو به من بده و با من بیا...

  • خانه
  • /
  • آرشیو تگ:  مهاجرت
مهاجرت

ای کاش آدمی وطنش را…

ههمیشه وقتی حرفی از مهاجرت و رفتن و زندگی یه جای دیگه این دنیا بود، ته دلم یه چیزی یه جوریش می‌شد. اما اون حس هیچ‌وقت به اندازه‌ای نبود که باعث بشه حتی کوچک‌ترین اقدامی واسش انجام بدم. ته ته ذهنم فکر می‌کردم هنوز یه کارهایی اینجا دارم. هنوز اون حسی که برای رفتن باید…